Turid Nedland ønsker Bjørn Bjørnø velkommen til Gyland bedehus for første gang.
Kjell Kvinlaug og Olaf Thormodsæter er stadig trofaste på møter og spiller til sangene.
Bjørn Bjørnø, kommende generalsekretær i Det Norske Paptisksamfunn.

Besøk av generalsekretær

Bjørn Bjørnø som har vært generalsekretær i PYM (Pinsevennenes Ytremisjon) i 17 år og generalsekretær i 11 år, skal fra nyttår av bli generalsekretær i Hovedstyret i Det Norske Baptistsamfunn.

Bjørn Bjørnø kom som 11-åring til Heskestad der han vokste opp. Han ser med glede og takknemlighet tilbake på ungdomstiden som, han hadde på Sion på Moi. Gjennom sitt arbeid i misjonen gjennom 22 år regnes han som en markert misjonsleder. Han er en dyktig og ryddig taler og det var givende å høre ham på Gyland Bedehus. Der var temaet nåde, miskunnhet og kjærlikghet som kanaliseres gjennom Jesus uten forbehold.

Bjørnø går fra pinsebevegelsen til baptistsamfunnet der han blir ny generalsekretær. Han har i tillegg til å være generalsekretær for PYM, vært pastor og leder i pinsemenigheter.

Han berettet om misjonens innsats og resultater flere steder. Han var med på onsdagsmøte på bedehuset på Kongevold. Siden korona-pandemien rammet, har «Betaniamøtene» vært på det nye bedehuset, ganske enkelt fordi det ikke lot seg gjøre å gjennomføre møter på Betania og samtidig holde gyldig koronaavstand mellom møtedeltakerne.

 

Det var 43 år siden sist han hadde kjørt til Gyland på fv. 466, men har passert Gyland med tog flere ganger. 

Så tenner vi vår adventkrans
Så tenner vi vår adventkrans
Lystenning med skriftlesning.
Lystenning med skriftlesning.
Lysprosesjon med konfirmantene åpnet lysmessa.
Lysprosesjon med konfirmantene åpnet lysmessa.

Lys og håp

Lys og Håp var overskriften for årets lysmesse i Gyland kirke søndag 15. desember. Konfirmantene kom med lys i prosesjon inn i kirken og tente den sju-armede lysestaken mens profetier om Jesu komme ble lest. Sokneprest Tore Smeplass pekte på det håp som ligger for oss i julens budskap. Som en lys i mørketiden kom Jesus til verden. Han er med oss alle dager, alltid trofast og nær, uansett hvilken tilstand vi er i.

Jula feires med et frigjørende budskap. Høytiden preges av omsorg. Englene kom til hyrden på marka med beskjed om at en Frelser er født. Vi kan ta imot. De første som fikk beskjed var de som lå lavest på den sosiale rangstigen. Lysmessa avsluttet med ønske om fred på jord. Kirkebønnene hadde innslag fra konfirmantene.

De nærmere 70 som var på årets lysmesse kunne gi gave til indremisjonen som igjen driver Impuls i Gyland som samler så godt som alle bygdas ungdommer i alderen 12 til 16/17 år. Lysmessa har lange tradisjoner i Gyland. Da bygda hadde eget musikkorps deltok de fast og gjorde lysmessa til den gudstjenesten utenom julaften som samlet mest folk. Monrad Jordal var sogneprest i Bakke og Gyland da lysmessa kom i gang.

Wenche Lunde engasjerte hele forsamlingen med sine fort
Wenche Lunde engasjerte hele forsamlingen med sine fort
130 kom til årets basar.
130 kom til årets basar.
130 kom til årets basar.
130 kom til årets basar.
Velsmakende salat-bord med kaker.
Velsmakende salat-bord med kaker.

Rekord på Haydom-basar

Maksgjengen som har er navnet på gutte- og jentelaget i Gyland som siden 1976 har hatt Haydombasar, satte rekord i år med 62 000 kroner i loddsalg. 130 fylte bedehuset 1. mai. Tidligere har pinseaften vært basardag. Nå blir det nok 1. mai fremover. Det ble nemlig rekord på åresalg og bøker. Basarleder Elmar Nedland berømmet Nils Asbjørn Åtland for pågangsmot og anskaffelse av gevinster. Cruise-turer, gravemaskintimer og rørleggerarbeid var blant gevinstene som i år hadde ekstra rikt utvalg fra lag som er lagt ned på Sira og i Hovsherad. Haydom Lutheran Hospital i Tanzania er velkjent på Sørlandet. Bjørg Nedland fra Gyland var misjonær der i flere år.

Wenche Lunde holdt andakt med stort engasjement der hun fikk fram budskapet om hvor verdifull vi er for Gud. Vi er som perler.

Ellers hadde mange laget salater og kaker til et velsmakende matbord. Folk kom langveis fra for å få med seg basaren til Maksgjengen som ofte har 25 barn på møtene annenhver mandag.   A.K.

Målfrid Nilsen ønsket velkommen til avslutningsmøtet søndag.
«Firkløver» hadde urfremføring av en helt ny sang, diktet av Jan Gustav Åtland.
Torgeir Skrunes.

God oppslutning på fellesmøtene 2019

Fellesmøtene 2019 samlet fulle hus hver kveld, så mye at både torsdag og fredag måtte matsalen tas i bruk for å få plass til alle. Deltakerne representerte alle aldersgrupper. Torsdag startet Soul Children fra Metodistkirken. Emmanuel Waldron spilte piano og kona Ruth dirigerte de unge sangerne. Naturligvis kom det ekstra mange barn og unge torsdag kveld.

Fredag sang Gylands egen «sauehusgjeng» med Anne Lise M. Nilsen, Arvid Nedland, Jan Gustav Åtland, Kjell Kvinlaug, Olaf Thormodsæter og Turid og Trygve Nedland. Lørdag ble spesiell familie-ettermiddag med «Han Innante», Torolf Nordbø som kan sprehumør samtidig som han er klar i forkynnelsen. Barnekoret hadde egen øvelse med Torolf. Lørdag var 25 ungdommer på tur til bowling i Lyngdal og samvær på bedehuset etterpå. Søndagens møte avsluttet med Gylands «Firkløver: Hanne Elisabeth Nedland, Linda Harbo Josdal, Jan Gustav Åtland og Nils Arne Nilsen.

Taler på fellesmøtene var Torgeir Skrunes (32). Han er av de yngste forkynnerne i Indremisjonsforbundet.  Han hadde møter som til tider kunne minne litt om, bibeltime, med andre ord: God undervisning.

 Fellesmøtekomiteen laget god bevertning til flere av samlingene. Her i Gyland er det nesten fellesmøter hele året i det foreninger og organisasjoner står sammen.

Medvandring på Go ‘søndag

Go ‘søndag 3. mars samlet som vanlig godt med folk. Gyland bedehus er i den heldige situasjon å ha arrangementer som mange kommer til. Margunn Hetland Salte og mannen Joleiv Salte. gav søndagen et spesielt innhold med sang, tale og smakebiter fra Margunns nylig utgitte diktbok: Medvandrarar. Temaet for dagen var «Med Jesus gjennom livet». Ekteparet fra Hommersåk delte på å tale og fortelle om deres vandring med Jesus. Boka har 36 dikt med et bilde til hvert dikt, naturbilder fra forfatterens mange vandringer i naturen. På forsida er bilde av bestefaren og barnebarnet Samuel der de vandrer hånd i hånd i marka ved Frøylandsvatnet. Samuel fikk som liten en svulst på hjernen, men kom gjennom operasjonen ved Guds hjelp, og ble etter hvert frisk. Margunn skriver: Livet er som ei vandring med sorg, glede, prøvelsar og utfordringar. Det er godt å gå saman med nokon på denne livsvandringa. Jesus vil vera vår medvandrar. Han er alltid ved vår side.  Go’ søndagene er absolutt å anbefale. Søndagsskole i 2. etasje parallelt med samlingen i storsalen. I foajéen etterpå var det kaffe, saft og fastelavnsboller.

Ragnhild Døble Dankel, svigerdatter til den nybakte pensjonisten, sang vakre folketoner.
Den avgående prest John Olav Dankel, overrasket med å synge på fransk for menigheten søndag formiddag. Kjell Kvinlaug spilte til.
På avskjedsfesten gav leder i Gyland Menighetsråd, Sverre Hjelleset, en sølvlysestake til John Olav Dankel.
Linda Harbo Josdal rettet en ekstra takk fra Gyland Barnekor.
Anne Gerd og John Olav Dankel stod på mange måter sammen om prestetjenesten.

Takk til prest som virket i det stille

Virket i det stille, men for en stor gjerning han gjorde! Slik kan sokneprest John Olav Dankels allsidige prestegjerning oppsummeres.

Med sin lune væremåte får han kontakt med enkeltmennesker på en spesiell måte. På avskjedsfesten søndag 24. februar fikk Dankel mange rosende ord til avskjed: En som viser omsorg, som er tålmodig og bryr seg, lytter og setter seg inn i medmenneskers situasjon. Det har betydd mye for mennesker som har hatt kontakt med Dankel.

Til avskjedsdagen med gudstjeneste i kirken og påfølgende middag og fest på bedehuset kom ca. 100 fra hele Flekkefjord prestegjeld. Dankel har vært prest både i Bakke., Flekkefjord, Gyland og litt på Hidra, i alt 18 år i kommunen. Han kom til Flekkefjord og ble først kapellan i Bakke og Gyland. Han vokste opp i Kamerun og kom tilbake dit som misjonær og senere rektor ved bibelskolen i. Han har vært vikarprest i Vest-Agder og predikant for NMS.

Gylands egne krefter, Linda Harbo Josdal, Turid og Trygve Nedland sang med musikerne Olaf Thormodsæter, Kjell Kvinlaug, Jan Gustav Åtland og Arvid Nedland, dessuten prestens svigerdatter, Ragnhild Døble Dankel. Dankel overrasket med å ta mikrofonen og synge på fransk med Gylandsgjengen om å telle velsignelser. Han kan seks språk!

Middagen på bedehuset kom fra bygdemiddagen på skolen. Festen ble ledet av leder i Gyland menighetsråd, Sverre Hjelleset, og avsluttet med kaffe og kaker. Dankel fikk takk og gaver fra biskop, prost og prosti, fra menighetene i Bakke. Gyland og Flekkefjord, fra samarbeidsorganisasjoner og baptistmenighet, fra skolen, barnekoret, og enkeltpersoner. Familien Dankel var representert med flere av sønnene og «mor selv» Anne Gerd som har stått skulder til skulder til presten i alt hans varierende virke som startet som startet i militæret som stasjonsprest på Bardufoss.

Kirkeverge Stein Rafoss gav den mest originale gaven fra Flekkefjord menighet og menighetskontor, nemlig en kopi av et døpefat fra 1626 likt det prestene brukte til hjemmedåp.  John Olav fikk stor takk for sin iver i menighetslivet som deltakelse på hver eneste bygdeleir(!), stor iver for å få barnekoret med i kirken og ikke minst konfirmantarbeidet der han har veiledet de unge.

_Alltid trofast, du har gjort en fabelaktig jobb som prest, det er vemodig at du slutter, men vi er takknemlig for den store tjenesten du har gjort, og vi kommer nok til å søke hjelp av dg fremover, hilste prost Geirulf Grødem.

Den offisielle prestetjenesten er overfor 65-åringen, men arbeidet med å spre evangeliet fortsetter. Bl.a. går han inn i redaksjonen for menighetsbladet for Bakke og Gyland    

Agnar Klungland

Nina og Paul Mikalsen fortalte fra sin tid i Japan.

5. klasse fikk Godt Nytt og Manga Messias. Fra v. May Fedjestad, Nils Fedjestad, Nathalie Gyland, Sven Klungland, Lukas Htora. Ikke til stede: Adrian Vatland, Hermann Jørgensen, Mathilde Dunsæd, Andrea Pedersen Kongevold, Nora Kvinlaug, Tormod Taxerås, Jonas Nedland og Alfred Theodor Tesaker.

Barnas Misjonsdag



 !"#$

%&'(

)&!""%%(!""

& %'"&"""%*%(+ "

,,"(!"&""

""%+""'(#"'

-'' "(

Søndag 10. februar var det Barnas Misjonsdag i Gyland kirke. Barnekoret sang, og Nina og Paul Mikalsen fortalt om misjon i Japan. Til nærmere 70 tilhørere fortalte de litt om japanerens kultur og skikker bl.a. at barna måtte sitte stille på egne føtter på golvet og skoene av mens rektoren på skolen taler i alle fall en halv time. De nytilflytta gylendingene viste barneleker som barna i Japan bruker. Japon er et rikt land og misjonen som drives er ikke som hjelpearbeid i fattige land. I Japansk kultur er hjemmet det beste eksemplet for barn. Barneoppdragelse sammenlignes med å ta seg av planter. De krever næring, trimming og beskjæring for at plantene skal vokse riktig og bli sterke. Barnas utvikling, lærdom og mestring på de forskjellige områdene avhenger helt av den japanske kulturen og det som forventes av dem.  De møter krav i tidlig alder. Gjennom hele barndommen styrkes båndene spesielt mellom mor og barn. Disiplin for barn i Japan er enkelt sagt: Foreldre fører videre egne verdier til sine barn. Barna blir tett overvåket, og blir hele tiden instruert av sine foreldre. I tillegg styrer også foreldrene utviklingen for å skape gode rutiner og korrekt oppførsel.

Japanske foreldre mer opptatt av å etablere regler og sette grenser, og legger ikke så stor vekt på avstraffelser og irettesettelse. Lydighet og samarbeid går hånd i hånd.  Barna deltar gjerne i små grupper i sport, kultur og klubber.

Gudstjenesten som var på sogneprest John Olav Dankels 65 år dag hadde også utdeling av barneboken Manga Messias og Godt nytt til 5. klassingene.                                     

Agnar Klungland

Besøk av generalsekretær

% & %&'" (!&

&%"%(

! '."(!"%"%

"'%/"(*")%"01%"

"'""%&"

#23"""&+"%(244%+"".

Jesus-barnet i krybben

""""(

(

Gudstjenesten julaften samlet full Gyland kirke. Mange som har tilknytning til Gyland, var til stede. Barnekoret gav med sin gode sang god julestemning. Res, kap. Julia Engstrand viste til de senere tiders studier der det hevdes at Jesus kanskje ikke ble født i en stall, men et hus der dyr og mennesker holdt samme lokaliteter, kanskje noe som lignet langhuset på Sandvand!  At Jesus-barnet ble lagt i en krybbe, er det liten tvil om, men lokalet kan ha vært noe som kan ligne et langhus der dyr var (i følge norsk tradisjon) i ene enden og mennesker i andre. 

Engstrand gav ikke noe svar, men fremstillingen gjorde budskapet mer «nært»-