Velkommen til Gyland bedehus!

Gyland bedehus stod ferdigbygd høsten 2008.  Det er blitt et meget funksjonelt og trivelig bygg med greie rom for barne- og ungdomsarbeid i tillegg til møtesal, spisesal og storkjøkken.  Huset har godt utstyr for lyd og bilde. I vestibylen kan de minste finne seg litt å leke med dersom tiden skulle falle lang.

Bedehuset er også blitt et ettertraktet selskapslokale, og fra kjøkkenet kan en bestille mat dersom en har selskap hjemme.  Kontakt styret for info og priser eller se oppslag på bedehuset.

Gyland bedehus eies av IMF, NLM og NMS gjennom en stiftelse. 

Januar

1 Gudstjeneste Kapellet

4 In*Puls

15 Gudstjeneste kl. 11

17 Nattverdmøte kl. 19 NLM

18 In*Puls

19 Møte kl. 19 NLM

22 Go*Søndag IMF

25 Betania kl. 19

29 Gudstjeneste kl. 17

 

Februar

1 In*Puls

2 Møte kl. 19 IMF

   (årsmøte IMF og NLM)

4 Ukrainakonsert Gyland Grendehus

5 Go*Søndag NLM

8 Betania kl. 19

12 Gudstjeneste kl. 11

15 In*Puls

16 Møte kl. 19 NLM

19 Ledig for søndagsmøte

22 Betania kl. 19

26 Gudstjeneste kl. 17


Mars

1 In*Puls

5 Go*Søndag Bapt

6 Kalendermøte kl 19:30

8 Betania kl. 19

12 Gudstjeneste kl. 17

15 In*Puls

17-19 mars Fellesmøter (IMF)

19 Go*Søndag (fellesmøter)

22 Betania kl. 19

26 Gudstjeneste kl. 11

29 In*Puls

30 Møte kl. 19 IMF


April

2 Møte med NLL

1-4 Påskeleir Ersdalstun NLL

6 Gudstjeneste kl. 19

7 Nattverdmøte kl. 19 IMF

10 Gudstjeneste kl. 13

12 In*Puls

13 Møte kl. 19 NLM

16 Go*Søndag NLM

19 Betania kl. 19

23 Gudstjeneste kl. 17

26 In*Puls

27 Møte kl. 19 IMF

30 Go*Søndag Bapt


Mai

3 Betania kl. 19

7 Gudstjeneste kl. 11

10 In*Puls

11 Møte kl. 19 NLM

17 Gudstjeneste kl. 12.15

18 Møte Flymisjonen kl. 19

21 Gudstjeneste

22 Misjonsmøte NLL, besøk fra Sør-Amerika, kl.19

24 In*Puls

25 Møte kl. 19 IMF

28. Gudstjeneste kl. 13

31 Betania kl. 19


Juni

1 Bønn og vitnemøte kl. 19

4 Gudstjeneste kl. 11

8 Møte kl. 19 NLM

11 Stevne Eitland

14 Møte Indre Sjø kl. 19

18 Stevne Betania, Generalsekretær Bjørn Bjørnø

 

Juli

2 Friluftsgudstjeneste Homma


August

31 Møte NLL, kl 19


September

1-2 Møte NLL, kl 19