Velkommen til Gyland bedehus!

Gyland bedehus stod ferdigbygd høsten 2008.  Det er blitt et meget funksjonelt og trivelig bygg med greie rom for barne- og ungdomsarbeid i tillegg til møtesal, spisesal og storkjøkken.  Huset har godt utstyr for lyd og bilde. I vestibylen kan de minste finne seg litt å leke med dersom tiden skulle falle lang.

Bedehuset er også blitt et ettertraktet selskapslokale, og fra kjøkkenet kan en bestille mat dersom en har selskap hjemme.  Kontakt styret for info og priser eller se oppslag på bedehuset.

Gyland bedehus eies av IMF, NLM og NMS gjennom en stiftelse. 

Januar
1. Gudstjeneste
3. In*Puls

4 Nattverdmøte

10 Møte NMS

14 Gudstjeneste

17 In*Puls

17 Betania

21 Go*Søndag

24 Møte NLM

28 Gudstjeneste

31 In*Puls

31 Betania


Februar
1 Møte NLL
2 Møte NLL

4 Go*Søndag - Lennart Larsson

7 Årsmøte IMF og NLM, kl 19:00

9 Hans Nilsen Hauge monolog og foredrag kl 19

10 Superlørdag Barnekor/Maler Brun

10 Ukrainakonsert på Gyland Grendehus

11 Gudstjeneste

14 In*Puls

14 Betania

18 Ledig?

21 Møte NLM

25 Gudstjeneste

27 Årsmøte bedehuset kl 19:00

28 In*Puls

28 Betania


Mars
3 Go*Søndag
6 Møte Kenyakveld (IMF)

10 Gudstjeneste

13 In*Puls

13 Betania

15-17 Fellesmøter/Temahelg

20 Møte NLM

23 Sangbasar Tesåkklubben kl 19

23-26 Påskeleir NLL på Ersdaltun

24 Gudstjeneste

28 Gudstjeneste

29 Nattverdmøte

31 Gudstjeneste?


April
1 Gudstjeneste

3 Møte Indre Sjømannsmisjon kl 19:00

7 Gudstjeneste

8 Kalendermøte kl 19:30

10 In*Puls

10 Betania

14 Go*Søndag

17 Møte IMF

21 Gudstjeneste

24 In*Puøs

24 Betania

28 Go*Søndag


Mai
5 Gudstjeneste

8 In*Puls

8 Betania

15 Møte NLM

17 Gudstjeneste

20 Gudstjeneste

22 In*Puls

22 Betania

29 Møte IMF


Juni
2 Gudstjeneste

3 Bønn og vitnemøte

5 Betania

12 Møte NLM

16 Gudstjeneste/Stevne Betania